WIJ ZOEKEN GEVELBOUWERS

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Wettelijke verklaring

Deze website is eigendom van Srl pro immo life, een isolatiebedrijf dat gevestigd is te 10 rue des Poiriers, 5030 in Gembloux, België. Dit eigendomsrecht heeft geen betrekking op de Persoonsgegevens die via de verschillende formulieren worden verstrekt en uitsluitend worden doorgegeven aan de Gegevensverwerker zoals gedefinieerd in Verordening (EU) 2016/679.

In die zin willen zowel Srl pro immo life als DD Isolation, vertegenwoordigd door deze website, zich houden aan de wetteksten die de bescherming van de persoonsgegevens van de bezoekers van deze website bepalen, namelijk de Wet van 30 juli 2018 (Wet bescherming van personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens) en de Europese Verordening van 27 april 2016 die sinds 25 mei 2018 van toepassing is. De privacy van elke internetgebruiker die deze site bezoekt wordt gerespecteerd, de over hem of haar verzamelde informatie wordt alleen op gepaste wijze gebruikt.

1. Algemeen

Het gebruik van deze site betekent de volledige aanvaarding van de hieronder beschreven gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen ten allen tijden worden gewijzigd of aangevuld worden en de bezoekers worden verzocht deze voorwaarden regelmatig te raadplegen. Deze site is normaal gezien ten allen tijden toegankelijk voor de bezoekers. Srl pro immo life kan echter besluiten de site tijdelijk offline te halen voor technisch onderhoud en zal er naar streven de gebruikers vooraf op de hoogte te stellen van de data en tijdstippen van het onderhoud. De site wordt regelmatig bijgewerkt door Srl pro immo life. Evenzo kunnen de wettelijke vermeldingen ten allen tijden worden gewijzigd. Deze gebruiksvoorwaarden zijn ook bindend voor de gebruiker en daarom wordt verzocht deze zo vaak mogelijk te raadplegen om op de hoogte te blijven.

2. Beschrijving van de verleende diensten

Het doel van deze site is het verstrekken van informatie over alle diensten die worden aangeboden en opdrachten die worden uitgevoerd door de vertegenwoordigde onderneming of persoon. Srl pro immo life spant zich in om op de site zo nauwkeurig mogelijke informatie te verstrekken. Zij kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor weglatingen, onnauwkeurigheden en tekortkomingen in de actualisering, ongeacht of deze te wijten zijn aan haar eigen schuld of aan die van derde partners die deze informatie verstrekken. Alle informatie op deze site is indicatief en kan worden gewijzigd. Bovendien is de daarin opgenomen informatie niet volledig. Zij wordt gepubliceerd onder voorbehoud van wijzigingen die zijn doorgevoerd sinds zij online werd gezet.

3. Contractuele beperkingen met betrekking tot technische gegevens

De website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële schade die verband houdt met het bezoeken van de site. De bezoeker is zelf verantwoordelijk voor het veilig bezoeken van de website. Denk hierbij aan virussoftware.

4. Intellectuele eigendom en namaak

Tenzij anders vermeld, is Srl pro immo life de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten of houder van de gebruiksrechten op alle elementen die toegankelijk zijn op de site, in het bijzonder de teksten, afbeeldingen, grafieken, logo’s, iconen, geluiden en software. Zonder schriftelijke toestemming van Srl pro immo life is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen van deze website te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Srl pro immo life.

5. Beperking van de aansprakelijkheid

Srl pro immo life of DD isolation kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe en indirecte schade die wordt veroorzaakt aan de apparatuur van de gebruiker bij het bezoeken van deze site, en die het gevolg is van het gebruik van apparatuur die niet voldoet aan de specificaties zoals aangegeven in punt 4, of van het optreden van een bug of incompatibiliteit. Zij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele indirecte schade (zoals verlies van marktaandeel of gemiste kansen) als gevolg van het gebruik van deze site.

6. Cookies

Naast het verzamelen van persoonsgegevens via een contactformulier of het gebruik van een ander formulier, kunnen bepaalde gegevens worden verzameld via cookies die op de website zijn geplaatst. Een cookie is een klein tekstbestandje dat een website op de harde schijf van uw computer zet op het moment dat u de site bezoekt. Het stelt ons in staat u te herkennen bij elk bezoek aan de betreffende site. Cookies kunnen worden geplaatst door de eigenaar van de website of door externe dienstverleners, afhankelijk van hun doel. Zie onderstaande.

De verschillende cookies die op deze site worden gebruikt

  • Technische of functionele cookies:

Dit zijn cookies die door de website die u bezoekt, worden geplaatst om het surfen te vergemakkelijken, zoals de cookies die de taal onthouden die u gebruikt.


Deze cookies zijn:

Naam

Doel

Loopt af na

PHPSESSID

Strikt technisch, staat het de remote server toe een actieve sessie te onderhouden

1 jaar

acceptCookies

Hiermee kan de site onthouden dat u cookies heeft geaccepteerd (of niet)

1 jaar

  • Cookies voor sociale netwerken:

 

Als u deze site bezoekt vanuit een sociaal netwerk of op een link naar een sociaal netwerk klikt, kan een cookie in uw browser worden geplaatst. Deze door derden aangemaakte cookies zijn beveiligd, maar u kunt ze op elk moment verwijderen.

  • Cookies met betrekking tot statistieken:

 

Om het verkeer op de website te meten en de verschillende profielen van internetgebruikers die (anoniem) op de website surfen te bepalen, worden cookies van derden op de website geplaatst. Dit zijn Google Analytics en/of Google Adwords.

 

De cookies worden in uw browser opgeslagen en geven de gevraagde informatie door aan de eigenaar van de website en zijn externe dienstverleners. U kunt deze cookies echter op elk moment verwijderen door naar uw browsergeschiedenis te gaan.

 

Deze cookies zijn:

Naam

Doel

Loopt af na

_ga

 Slaat een unieke identificatiecode op om de bezoeker op de site te volgen

1 dag

_gid

Slaat een unieke identificatiecode op om de bezoeker op de site te volgen

2 jaar

_gat

Gebruikt door Google Analytics om het aantal zoekopdrachten drastisch te verminderen

Na sessie

7. Toepasselijk Recht

Deze bepalingen worden beheerst, geïnterpreteerd en ten uitvoer gelegd in overeenstemming met het Belgisch recht, dat het enige toepasselijke recht zal zijn in geval van een geschil.

Elk geschil dat niet wordt opgelost binnen een termijn van ten hoogste één maand, te rekenen van de dag waarop het is ontstaan, welke termijn in onderlinge overeenstemming kan worden verlengd, kan door de hardst getroffen partij worden voorgelegd aan de Franstalige Hoven en Rechtbanken van het betrokken arrondissement.

Notez ce page